Napište nám

1h zdarma

Otevírací doba

Pražská tržnice jako symbol úspěšného města 21. století.

 

Principy rozvoje Pražské tržnice:

 

-       místem celopražského a celorepublikového významu

-       pro Pražany i návštěvníky Prahy všech příjmových i věkových skupin

-       optimální mix aktivit: obchod, služby, gastronomie, kultura a kreativní průmysl,

        nabídka pro volný čas, kanceláře

-       celodenní nabídka aktivit

-       ekonomická a ekologická udržitelnost areálu podle dlouhodobého strategického plánu

-       správa areálu vždy v rukou města


 

Podkladem pro novou vizi Pražské tržnice jsou dvě studie od renomovaných společností,

které si město nechalo zpracovat, ověřovací studie rozvoje a urbanisticko-architektonická studie.

Obě studie jsou navzájem provázané a určují rozvoj Pražské tržnice na příští dvě dekády. 

Rekonstrukce areálu v rozsahu 2 – 3 miliard korun potrvá zhruba 15 let a je rozdělena do tří etap.

 

 

„Poprvé přicházíme s kompletní strategií rozvoje tohoto unikátního areálu jako celku.

Cílem je naplnit jeho potenciál a vrátit jej Pražanům. Budou tu obchody, trhy, restaurace a malá bistra,

stejně jako prostory pro kulturu. A také nádherné venkovní prostory, kde se dá jen tak posedět s přáteli u kávy.

Už podnikáme první kroky, aby se do tržnice mohl postupně navracet život. Chceme tržnici otevřít lidem všech věkových a příjmových kategorií a zároveň do budoucna zajistit její ekonomicky udržitelný provoz,“ představuje vizi města Pavel Vyhnánek, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast financí a rozpočtu.

 

 

Urbanisticko-architektonická studie

 

Autorem je kancelář CMC architects Víta Másla.

Studie navazuje na ekonomickou rozvahu náplně areálu a řeší:

-       kompozici a podobu areálu

-       prostupnost a řešení vstupů do areálu

-       širší vztahy v okolí

-       časový plán rekonstrukce areálu

-       podobu hlavních korz a nové prvky

-       návrat původní dominanty

-       „bluegreengrey systems“, zeleň a práce s vodou

PRAŽSKÁ TRŽNICE

SE MĚNÍ
 

„Výsledkem je koncepce zaměřená na vhodnou kombinaci prvků kultury, gastronomie, kreativních průmyslů, businessu a maloobchodu s rozsáhlou možností pro trávení volného času. Klíčové by mělo být zachování flexibility využití Pražské tržnice s možností průběžně reagovat na vývoj požadavků společnosti a ekonomiky,“ uvádí Tomáš Ctibor, zakladatel a ředitel společnosti 4ct.

„Koncept by měl mít destinační charakter, a přestože bude primárně sloužit obyvatelům města, měl by být zároveň dostatečně atraktivní i pro zahraniční návštěvníky,“ konstatuje Blanka Vačkova, ředitelka oddělení průzkumu trhu a poradenství v JLL.

 

 

Materiály

Urbanisticko-architektonická studie

část 1

 

část 2

 

 

 

Prezentace využití areálu

Ověřovací ekonomická studie

Ověřovací studie rozvoje Pražské třnice

„Vytyčeného záměru revitalizace Pražské tržnice chceme dosáhnout pomocí urbanistické studie.

Ta jasně organizuje provoz areálu, hierarchizuje veřejná prostranství, zachovává industriální charakter místa a zároveň poskytuje atraktivní prostory pro nové využití a nové nájemce tak,

aby svou nabídkou oslovili a přilákali širokou škálu návštěvníků,“ komentuje budoucí přeměnu areálu architekt Vít Máslo, spoluzakladatel studia CMC architects.

 

 

Ověřovací studie rozvoje

Autorem ekonomické studie je konsorcium poradenských firem JLL a 4ct, které se specializují

na městské plánování a poradenství v oblasti realit. Vznikala ve spolupráci

s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

Jedním z důležitých požadavků města, který dokument zohledňuje, je ekonomická udržitelnost provozu Pražské tržnice.

 

Unikátní studie řeší:

-       doporučení vhodného mixu využití areálu

-       rozložení aktivit v areálu na základě zkušeností z trhu s nemovitostmi

-       rozdělení areálu do zón

-       scénáře rozvoje s doporučením vyvážené varianty

-       ekonomické vyhodnocení

-       návratnost investic